Oficiálne stanovisko sekcie skateboarding
Utorok 06. Februára 2018
Autor: Ďuri Tury

0 komentárov

Oficiálne stanovisko sekcie skateboarding

Skateboarding sa Slovensku doposiaľ fungoval neorganizovanou formou, neexistovala tu žiadna skateboardová asociácia, zväz či štruktúra, ktorá by zastrešovala oficiálne skateboarding v našej krajine. Skateboarding na Slovensku funguje formou občiansky združení (klubov), ktoré si riešia napredovanie skateboardingu v našej krajine po svojom, no nie jednotne pod spoločnom identitou. Všetci sa zaujímajú o rozvoj scény vo svojom meste, či už formou organizovania súťaží, skate škôl a podobne. V Českej republike funguje Česká asociácia skateboardingu už niekoľko rokov a so situáciou na Slovensku sa to ani nedá porovnávať. Porovnajte si len množstvo skateparkov, alebo počet akcii domáceho či svetového formátu na Slovensku a v Českej republike.

Preto roku 2016 konečne došlo k prvým myšlienkam, ktoré smerovali k založeniu spoločnej asociácie, ktorá by bola v zastúpení Bratislava, Zvolen a Košice. Po vzájomných diskusiách a naštudovaní problematiky prichádzali do úvahy len dve možnosti. Stať sa členom ISF a ísť cestou založenia vlastnej skateboardovej asociácie, ale za to neuznanej FIRS, alebo sa pripojiť k Slovenskému rýchlokorčuliarskemu zväzu, ktorý je uznávaný SOV, FIRS a vytvoriť vlastnú sekciu pod vedením SRZ. Hlavný dôvodom prečo sme zvolili druhú možnosť a to byť pod SRZ bol ten, že vo FIRS môže byť len jeden orgán za jeden štát. Z toho logicky vyplynulo, že SRZ je už členom v FIRS niekoľko rokov a tak zrejme by bolo ťažké ich nahradiť tak malým počtom skaterov na Slovensku. V našom prípade sa vylúčilo ísť formou vlastnej asociácie, keďže do budúcna by bolo ťažké a sa vôbec presadiť a dosiahnuť uznanie v rámci štátu, s čím súvisí aj možnosť čerpania dotácii na rozvoj a napredovanie celej skateboardovej scény. FIRS zastáva pri kolieskových športoch vo svete podstatnú úlohu, nakoľko má starosti antidoping. Svetové skateboardové asociácie doposiaľ túto problematiku veľmi neriešili. Preto koncom roku 2017 vznikla spoločná asociácia skateboardingu a korčuliarov, ktorá nesie názov World Skate.

Pred spoločným prijatím do SRZ koncom roku 2016 nás delilo len pár dní. Chlapci zo Zvolena nám oznámili, že kvôli svojmu postoju k olympiáde a odmietnutiu byť pod korčuliarmi z našich aktivít odstupujú. My sme to rešpektovali a sekcia nakoniec nevznikla. Z toho dôvodu v roku 2017 nebolo možné získať peniaze pre rozvoj a začať konečne reálne posúvať skateboarding vpred aj za pomoci štátu. Po konferencii, ktorú mal SRZ koncom roku 2016 bol prvý klubom prijatým do štruktúr SRZ klub TSC - Ťahanovská skate crew z Košíc. To však nestačilo na založenie sekcie. Zo stanov SRZ jasne vyplýva, že pre založenie sekcie je potrebné spojenie minimálne troch klubov, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti pre prijatie do zväzu.

TSC ako prijatý klub začal postupne riešiť vzniknutú situáciu a dali sa do jednania z klubmi, ktoré sú aktívne a snažia sa posunúť skateboarding sa Slovensku vpred. Koncom roku 2017 sme na požiadanie zväzu organizovali Majstrovstvá SR v skateboardingu 2017 v Košiciach. Kto sa zúčastnil akcie pochopil, že takáto veľkolepá súťaž by bez oficiálnej podpory na Slovensku nebola možná. Výsledky z majstrovstiev si aj vďaka nášmu oficiálnemu postaveniu môžete nájsť aj v celosvetovom hodnotení theboarder.com. Nechceli sme nepremrhať ďalší rok a prísť tak o podporu zo strany zväzu v roku 2018. Po vzájomných stretnutiach a oboznámení sa so vzniknutou situáciou sa kluby z Margecian a Bardejova rozhodli pridať k TSC a pokúsili sa v roku 2017 splniť všetky požiadavky, ktoré sú potrebné pre vstup do SRZ. Trvalo to istú dobu, ale podarilo sa. Na konferencii SRZ, ktorá sa konala 10.12.2017 boli následne kluby Bardejov skate crew a Elect prijaté do SRZ a tak oficiálne vznikla sekcia skateboarding na Slovensku pod hlavičkou SRZ. Následne sme mohli začať plánovať čo spravíme so skateboarding na Slovensku v roku 2018.

Pre novovzniknutú sekciu z toho vyplývajú viaceré povinnosti, ktoré musíme spĺňať ak chceme naďalej zotrvať v SRZ a docieliť konečne spoločné napredovanie. Preto v roku 2018 máme naplánovanú organizáciu sérii súťaží pod názvom Slovenský pohár v skateboardingu, ktorý bude aktuálne umiestnený na východnom Slovensku. To však neznamená, že tak bude navždy. Dôvodom výberu je fakt, že zakladajúci členovia sekcie sú z miest na východnom Slovensku a každý je zodpovedný za organizáciu súťaže vo svojom meste, kde bude platiť jednotný hodnotiaci systém, jednotné pravidlá a schválený harmonogram. Nakoľko sme novovzniknutá sekcia a tiež máme zatiaľ obmedzené možnosti dohodli sme sa na organizovaní spoločnej zastávky v Spišskej Novej Vsi, ktorá bude otvárať celú sériu súťaží. V jednaní sme boli aj s iným mestom. Nechceli sme dávať do éteru ešte nepotvrdené informácie, no už teraz vám vieme povedať, že séria zastávok pohára v roku 2018 sa rozšíri aj o súťaž v Nitre, ktorú budeme organizovať 8.9.2018 v ich betónovom skateparku. Vyvrcholením celej päť zástavkovej série budú opäť Majstrovstvá SR v skateboarding, ktoré sa odjazdia v Košiciach. Tu spoznáme víťazov poháru v juniorskej a seniorskej kategórii a rovnako aj majstra Slovenska v skateboardingu v sezóne 2018.

Prečo vlastne sme sa vybrali ísť touto cestou? Skateboarding na Slovensku z ďaleka nie je na takej úrovni ako v okolitých štátoch. Kto si precestoval Slovensko na skateboarde vie, že kvalita a počet skateparkov či legálnych miest na jazdenie nie je postačujúci. Preto cieľom celej sekcie je vytvoriť istý systém, vďaka ktorému sa budú vedieť pridať aj ďalšie mestá do už zabehnutého systému rozvoja a súťaží, ktorého založenie trvalo viac ako rok. Našou snahou bude predovšetkým rozširovanie skateboardingu do všetkých kútov Slovenska, či už formou súťaži, exhibícii a podobne. Záväzok organizovať Slovenský pohár v skateboardingu v roku 2018 prináša aj nové možnosti v roku 2019. Jazdci, ktorí sú v kluboch tvoriacich sekciu skateboardingu v SRZ a nedovŕšili ešte 23 rokov a plnia požiadavky budú mať možnosť dostať dotáciu na rok 2019. Z tejto dotácie bude možné si napríklad uhradiť cestovné na súťaž či zakúpiť si potrebné vybavenie ku skateboardingu. To zase podporí lokálne skateshopy, kde si jazdci budú kupovať svoje vybavenie. To všetko súvisí s prijatým zákonom o športe, kde je definovaný aj pojem talentovaný športovec. Takáto možnosť na Slovensku doposiaľ ešte nebola. Budeme preto veľmi radi ak sa nám v roku 2019 podarí podporiť čo najviac talentovaných jazdcov zo Slovenska, ktorí budú členmi sekcie.

S postupom času sa chceme zameriavať aj na vydávanie licencií pre rozhodcov, alebo trénerov v skateboardingu. Taktiež chceme byť nápomocný pri rozvoji a budovaní nových skateparkov na Slovensku. Chceme predchádzať tomu, aby v mestách nestáli „certifikované“ skateparky za 50 000€, ale aby samotní skateri aj za podpory sekcie boli priamo začlenení do procesu realizácie skateparkov ako dozorný orgán. Všetka táto naša snaha bude mať aj edukačný charakter, ktorá má smerovať od jednoduchého jazdenia až po možnosť priamo ovplyvňovať svoj skateboardový sen vo svojom meste.

Podarilo sa nám konečne naštartovať proces, ktorý snáď v konečnom dôsledku bude prospešný pre celé Slovensko a nebudeme nás deliť na tých „core“ a „olympijských“. Do olympiády zostávajú ešte dva roky a ta bude len možnou čerešničkou na torte, ku ktorej je ešte dlhá cesta príprav a kvalifikácií už v teraz zložitom systéme. Veľmi by sme boli radi, keby sa nám podarilo do roku 2018 zostaviť reprezentáciu, ktorá by bola tvorená najlepšími jazdcami z celého Slovenska a mali by možnosť sa plnohodnotne pripravovať v roku 2019 na tak vzdialenú cestu do Tokia. Skateboarding je najprogresívnejším a perspektívnym športom a preto budeme veľmi radi ak sa k nám časom pridajú aj kluby z ďalších miest. Veríme, že sa z odstupom času dokážeme tešiť zo spoločných úspechov, ktoré sa dostavia len svedomitou a neustálou prácou na jednotlivcovi či kolektíve. Neberme našim nasledovníkom to, o čom sme my všetci keď sme začínali iba snívali.

S pozdravom

Ing. Juraj Tury

Predseda sekcie

Hodnotenie:
Článok označený tagmi: skateboard tsc oh tury

Komentáre

0 komentárov
Aby si sa mohol zapojiť do diskusie musíš sa prihlásiť, ak ešte nie si registrovaný/á tak sa registruj tu, ak si registrovaný/á môžeš sa zúčastniť súťaží, hlasovať, predávať veci v bazári.
Bez prihlásenia môžeš komentovať prostredníctvom tvojho facebook konta!