Zaujímavé riešenie skate spotu v meste Trnava
Utorok 17. Júna 2014
Autor: Boardlife, Ondrej Virág

0 komentárov

Zaujímavé riešenie skate spotu v meste Trnava

Prostredníctvom mailu sa k nám dostal zaujímavý projekt obnovy skate spotu v meste Trnava. Ide o úvodnú myšlienku, akýsi koncept do budúcnosti o ktorom vám viac porozprávajú jeho autori Ondrej Virág a Tomáš Svitek. Žeby aj v Trnave konečne niečo vyrástlo? Uvidíme. PS: Potom, čo si pozriete obrázky, a napíšete do komentu niečo zmysluplné, tak si prečítajte text, je ho trocha viac, ale stojí za to.

Foto: Kúpalisko v Trnave a jeho súčasný stav.

Prečo kúpalisko

Na začiatku sme si vybrali toto miesto nie kvôli tomu, že by sme chceli prvoplánovo vytvoriť skatepark. Kúpalisko nás zaujalo pre jeho výnimočný tvar, veľkosť ale aj kontakt s prírodou. V súčasnosti je v zlom technickom stave, napriek tomu, že sa pravidelne pred napustením čiastočne ošetrí povrch, myslíme si, že by bolo vhodné ho kompletne zrekonštruovať. Rovnako požiadavky z EU ohľadom hygieny a noriem sú už dnes aktuálne. Začali sa preto prvé návrhy akým spôsobom tento problém vyriešiť.

Najväčším nedostatkom pre nás ale neboli problémy kúpaliska ako takého, pretože v skutočnosti cez letnú sezónu dobre funguje a je vždy plné. Za problém sme považovali jeho nefunkčnosť a chátranie po sezóne. Samozrejme, že takýmto spôsobom funguje 90% kúpalísk. Jednoducho sa vypustia a zostatok roka sú nevyužívané. V našom prípade sa ale jedná o niečo iné. Tento areál je paradoxne navštevovaný ľuďmi aj po lete. Väčšinou na prechádzky a výlety s deťmi. Ľudia chodia alebo sa bicyklujú po dne vypusteného kúpaliska. Zaujalo nás ale, že plocha láka priaznivcov bmx, ktorí hľadajú v šikminách obvodových stien spoty na skákanie. To nám dalo prvý podnet k tomu, že by sme mohli reagovať na to, čo vlastne ľudia naozaj chcú a na tejto ploche už teraz robia.

Potreba nových športovísk

Architektúra a umenie by mali vždy prezentovať súčasné trendy. Rovnako tak sa vyvíjajú aj športy. Skatebaording je veľmi mladý šport a za svoju krátku dobu existencie posunul hranice svojich  možností. Nemôžeme ignorovať fakt, že vznikol doslova na ulici, a to veľmi úzko súvisí  s architektúrou. Táto forma novej gymnastiky využíva spoty priamo v meste. Každý šport sa neskôr stáva oficiálnym a skateboarding konkrétne, už dávno nie je len teenagerskou zábavkou. Za hranicami Slovenska sa bežne  stavajú kvalitné športoviská iba pre tieto aktivity. Preto by sa malo nato prihliadať a financie na podporu športov by určite mali ísť aj do tejto sféry.

Mesto a skatepark alebo radšej mesto a kúpalisko?

Naším cieľom je aby boli všetky strany spokojné. Keďže kúpalisko patrí mestu a jedná sa o verejný priestor, je nevyhnutné, aby bralo do úvahy tento areál a v budúcnosti podalo predstavu o tom, akým spôsobom by malo fungovať. Využívame existujúcu plochu bazénu a pozemku a dopĺňame ju o chýbajúce prvky. Robíme to zároveň aj preto, aby sme zamedzili nevhodným stavebným zásahom. Konkrétne by sme sa chceli vyvarovať doplnením rôznych tobogánov a iných atrakcií, ktoré by možno boli funkčné a lákavé pre verejnosť, ale celkovo by podstatu a charakter tohto kúpaliska úplne znehodnotili a po sezóne by zostali opäť prázdne. Z našej strany sa jedná o určitý kompromis a experiment. Rekonštrukcia kúpaliska za účelom postavenia veľkého parku športu a rekreácie.

Vizualizácia vypusteného bazéna určeného na jazdenie. Mimosezóna: rekreačno-športový park

Betón

Celá plocha kúpaliska je z betónových panelov. Povrch nie je ale celkom hladký. Na bicykloch sa samozrejme jazdiť dá, ale na skate to vhodné určite nie je. Zaujímavosťou je, že plocha je v miernom sklone vyspádovaná k odtoku. Preto je tu možnosť kúpania v plytkej a plynule v hlbšej vode. Maximálna hĺbka vody je asi len 1,4m. Betón je základným stavebným materiálom, nie je tu žiadna špeciálna fólia ani iné druhy povrchov. Preto sme reagovali na rekonštrukciu aj rovnakým materiálom a novou vrstvou betónu chceme kúpalisko skvalitniť. Nejedná sa len o pocitovo lepší povrch, v skutočnosti sa na mnohých miestach aktuálne z dôvodu drsného povrchu usádzajú riasy a nečistoty a povrch je potom šmykľavý a špinavý. Nová vrstva betónu by doplnila plochu o nové hmoty a zvýraznila by tak už existujúce tvary. Novotvary by variabilne slúžili pre účely kúpania napr. ako šmykľavky, plochy na slnenie, skákanie a regulovali by tok vody. Pod betón by sa vložilo potrubie, ktoré by rozvádzalo vodu do rôznych fontán, chrličov a gejzírov a zabezpečili by cirkuláciu vody ako aj atraktivitu kúpania. Po vypustení by tieto hmoty slúžili ako prekážky. Formovanie, farebné a povrchové zladenie je v tomto prípade neobmedzené. Do betónu by sa dali zabudovať aj svetlá a večer by plocha kúpaliska dostala nový rozmer.

Vizualizácia bazéna v letnej sezóne, primárne určeného na kúpanie.

Je to socha, nie komerčná stavba

Nemôžeme sa tváriť, že robíme bežnú stavbu, pri ktorej sa predovšetkým počíta so spätným ziskom. Je to skôr kombinácia verejného parku s upraveným terénom, ktorý slúži na športovo-rekreačné aktivity. Do určitej miery je ale aj veľkou sochou. Naša socha je ale spojením architektúry s funkčným využitím. Takže v tomto prípade si môžeme dovoliť určitú voľnosť v návrhu a nie všetky prekážky musia byť jazdné.

Projekt so širším významom

Je veľa príkladov kvalitnej architektúry, ktorá je vsadená do miest alebo dedín, ktoré nie sú ničím výnimočné. A potom vzniká efekt, že nemáme nič, postaví sa niečo hodnotné a netradičné. Dané miesto sa tak automaticky stáva určitou atrakciou, ktorá prirodzene láka ešte viac ľudí, čo v neposlednom rade je prepojené i s finančnou podporou a zošľachteným daného miesta. A rovnako tak vnímame aj návštevnosť a obľúbenosť, ktorú si môže toto miesto vybudovať.

Pohľad do budúcnosti

Nová vrstva by mala reprezentovať zásah, ktorý odzrkadľuje novú mladú generáciu. Nemôžeme sa predsa tváriť,  že stále žijeme v období socializmu. Masová výstavba sídlisk, ktoré obklopili historické jadrá miest boli obrazom vtedajšej generácie. A kúpalisko Kamenný mlyn bolo vybudované zhruba v tomto období. Odvtedy sa ale nijak výrazne nezmenilo. V súčasnosti sa okolie Trnavských rybníkov postupne parceluje a budujú sa štvrte pre mladé rodiny. Zároveň sa takýmto spôsobom skracuje hranica medzi mestom a touto rekreačnou zónou. Čiže aj z hľadiska poskytovania nových a kvalitných služieb je viac ako potrebné tento areál čo najskôr vyriešiť.

Ojedinelý projekt

Návrh v sebe kombinuje dve funkcie. Dobrým príkladom kombinovania takýchto funkcií je skatepark v Dánsku. Počas prívalových dažďov potrebovali zviesť vodu do nádrže. Odvodňovací  kanál ale nepostavili štandardným spôsobom. Keďže je v strede mesta, architekti doplnili plochu o rôzne betónové prekážky. Takže keď práve nie sú záplavy, ľudia sa môžu tešiť z jazdenia alebo prechádzok v tomto neobvyklom priestore. Náš projekt je ale ojedinelý v tom, že znovu vraciame podstatu skateboardingu tam kde patrí. Teda do bazénov.

Kedysi paradox, dnes sa už úplne štandardne  stavajú vypustené bazény, v ktorých sa jazdí. Prečo by sme teda nespravili niečo spätne a neskombinovali tieto aktivity dokopy. Zaujímavé by určite bolo aj obdobie počas napúšťania parku. Keďže napúšťanie trvá okolo 3-7 dni, prípadne sa dá regulovať, vieme si predstaviť podniknúť akciu v tomto období. Jazdilo by sa pomedzi skoro napustené  prekážky a zároveň by sa tým oslávilo ukončenie jazdnej sezóny a začatie kúpacej.

Model aplikovateľný  aj na iné miesta

Keď sme si spravili menší prieskum, zistili sme, že kúpalísk podobného charakteru je na Slovensku viac. Napríklad v Banskej Bystrici, ale tu sa jedná o podstatne väčšiu plochu a je v oveľa horšom stave. Ale veľmi dobrým príkladom je kúpalisko na Táloch. Plocha kúpaliska je zase menšia a je rozdelená podobne ako v Trnave na menší a väčší bazén. Zistili sme , že kúpalisko je v zlom stave a možno ani nefunguje.  V blízkosti je golfové ihrisko Tále. To absolútne pasuje do nášho zámeru, pretože sme sa do štúdie snažili zahrnúť aj parkovú a sadovú úpravu, čo golfové areály zaručene majú. Vieme si predstaviť  vybetónovanie malého bazénu a  doplnenie veľkého o nejaké väčšie skulptúry už surovejšieho betónu. Postavenie menšieho bio-bazénu a úprava zelene by tak plynule nadviazala na úpravu golfového ihriska.  Možno by sme sem znova priniesli život. Jediným problémom pre toto miesto je ale dostupnosť a menšia zaľudnenosť okolia. Trnava je v tomto prípade oveľa prijateľnejším miestom.

Hybrid

V našom prípade navrhujeme spoty priamo v ploche bazéna. To ale neznamená, že staviame štandardný park, pretože by to  nebolo vhodné na plávanie a hry vo vode. Je teda nevyhnutné rozmýšľať dvojmo a každú novú hmotu podľa toho navrhovať a formovať. Časť plochy môžeme vyhĺbiť, vedľajšiu plochu zase vyextrudujeme a doplníme  schodisko a rampu. Po zaplavení vodou musí mať táto prekážka účel aj v rámci kúpaliska. Povedzme skočka do vody, šmykľavka alebo ostrovček na slnenie. Čo sa týka formy, pokiaľ by sme chceli projekt nejakým spôsobom definovať, jedná sa o hybrid kúpaliska a parku. My sme tomu vymysleli  jeden názov: Prírodné kúpalisko a športovo-rekreačný park. Primárne zostáva kúpalisko Kamenný mlyn naďalej kúpaliskom, ale práve našim zásahom sa rozširuje jeho pôsobenie aj po sezóne. Jedná sa o komplexné uchopenie a využitie  areálu na celoročnú prevádzku. 

Samotné kúpalisko je už teraz určitým hybridom. Pretože plytká voda je na mnohých miestach naozaj len po členky a v tomto zmysle funguje skôr ako  ovlažovadlo, kde  ľudia skôr chodia  alebo ležia vo vode a hrajú rôzne športy. Nejedná sa teda o plavecké ale rekreačné kúpalisko.

Fotky spomínaného skateparku v Dánsku (Rabalder).

Výstavbu celého projektu realizovala firma Nordarch.

Nechceme štandard 

Spôsob akým sa dá kvalitný skatepark v súčasnosti navrhnúť je neobmedzený. Doba, keď boli prekážky jednoducho a svojpomocne  vyrábané z oceľových rámov a preglejok je už minulosťou. A práve betónové parky nám podali predstavu o tom, že betón je najvhodnejší materiál práve pre svoju pevnosť, tvárnosť a odolnosť, keďže tento šport je príliš deštrukčný. Škála, ktorú môžeme pri budovaní  parkov sledovať je široká. Rozľahlé alebo menšie plochy, hlboké, alebo plytké, monotónne betónové hmoty alebo park kombinovaný so zeleňou. V našom prípade by sme radi využili to najlepšie, čo súčasné trendy poskytujú. Pri kombinácii s kúpacou sezónou by ale náš park bol určite jedinečný. 

Štúdia vs realita 

Náš výstup je posunutý do roviny zásahu v maximálnej miere. Treba si však  uvedomiť, že sa jedná o prvotný koncept, ktorý sa naďalej postupne vyvíja. Štúdia nám ale poskytuje kvalitný podklad a inšpiráciu pri tvorbe konkrétnych zásahov. Niekedy stačí málo a daný priestor pôsobí úplne iným dojmom akým pôvodne bol. Pre prípad tohto kúpaliska to určite platí, pretože aj menšie a citlivé stavebné zásahy by zlepšili a obohatili súčasnú tvár kúpaliska. Rekonštrukcia by sa dala rozčleniť do viacerých etáp a úpravy by sa mohli realizovať aj postupne.

Snažíme sa presadzovať všeobecné záujmy ľudí 

Dôležité je do danej problematiky kúpaliska zasiahnuť a nasmerovať jeho vývoj smerom, ktorý sa nám javí ako správny a o ktorom sme presvedčení,  že bude fungovať. Či už sa jedná o drobný dizajn alebo architektúru, všetko v sebe nesie konkrétny rukopis a dušu navrhovateľov. Na budúcom vývoji kúpaliska nám záleží a týmto spôsobom by sme radi mali k nemu dosah.

Vytvorili sme projekt bez toho aby bola vyhlásená akákoľvek súťaž alebo žiadosť , či požiadavka od konkrétnej osoby . Zároveň všetky vypracované dokumenty prezentujeme priamo verejnosti a tým pádom si snažíme vytvárať aj spätnú väzbu a vývoj projektu regulovať. Ak by téma rekonštrukcie kúpaliska bola  teraz alebo v budúcnosti aktuálna, očakávame, že sa bude akceptovať a brať do úvahy aj naša vízia.

Hodnotenie:

Komentáre

0 komentárov
Aby si sa mohol zapojiť do diskusie musíš sa prihlásiť, ak ešte nie si registrovaný/á tak sa registruj tu, ak si registrovaný/á môžeš sa zúčastniť súťaží, hlasovať, predávať veci v bazári.
Bez prihlásenia môžeš komentovať prostredníctvom tvojho facebook konta!