Druhé verejné obstarávanie na výstavbu skateparku v Malackách
Štvrtok 28. Mája 2015
Autor: Boardlife

0 komentárov

Druhé verejné obstarávanie na výstavbu skateparku v Malackách

Prvé verejné obstarávanie na projekt: Výstavba skateparku v Malackách - I.etapa sa nepodarilo doviesť do úspešného konca, lebo v lehote na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ obdržal len jednu ponuku. Uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bol z verejného obstarávania vylúčený. Kto tým uchádzačom bol, len tušíme, ale na 100% nevieme.

Mesto Malacky tak zmenilo zadanie podlimitnej zákazky a vypísalo nové výberové konanie vo výzve na predkladanie ponúk (podlimitných zákazok).

Názov: Výstavba skateparku v Malackách - I.etapa
Stručný opis zákazky: "Výstavba skateparku v Malackách - I. etapa" zahŕňa prípravné práce, nevyhnutné preložky sietí, prípojky a samotné teleso betónového skateparku. Teleso skateparku predstavuje samotné konštrukcie slúžiace k športovaniu. Jedná sa o dva pevné objekty "A" - 322,6 m/2 a "B" - 83,1 m/2, s doplnením rôznych skateparkových prvkov. Súčasťou objektu "A" je aj uzavretý "betónový bazén". Potvrch pevných objektov telesa skateparku tvorí cementobetónová doska. Objekty skateparku je nutné budovať v koordinácii s vybudovaním protihlukovej steny, ktorú tvorí železobetónová konštrukcia.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH: Hodnota: 70 500,0000 EUR
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
Lehota na predkladanie ponúk, dátum a čas: 16.06.2015 09:00

Zdroj: http://www.malacky.sk/index.php?page=podnikatel&page2=vo&id=2

Hodnotenie:
Článok označený tagmi: skatepark malacky

Komentáre

0 komentárov
Aby si sa mohol zapojiť do diskusie musíš sa prihlásiť, ak ešte nie si registrovaný/á tak sa registruj tu, ak si registrovaný/á môžeš sa zúčastniť súťaží, hlasovať, predávať veci v bazári.
Bez prihlásenia môžeš komentovať prostredníctvom tvojho facebook konta!