Nedeľa 22. Apríla 2012
Autor: Boardlife, ludiapremalacky.sk

0 komentárov

Podklady pre skatepark v Malackách odovzdané projektantovi

Snaha jazdcov z Malaciek a okolia sa pomaly mení na realitu. Pred časom sme vás informovali o schválenej dotácii na výstavbu skateparku v Malackách. Teraz projekt postúpil ďalej.

V piatok 20. apríla sa na pracovnom stretnutí odovzdali podklady pre návrh nového malackého skateparku projektantovi, ktorý podľa nich vypracuje dokumentáciu pre územné konanie. Podklady boli spracované v zmysle princípov komunitného plánovania, teda za úzkej spolupráce projektanta a komunity (budúcich užívateľov) pod dohľadom mesta.

Následne sa začal pripravovať dizajn parku, s ktorým pomohol Miloš Ogurčák. Dizajn bol pod drobnohľadom komunity budúcich užívateľov, ktorí na pripomienkovanie projektu využili sociálne siete. Na pracovných stretnutiach túto komunitu zastupuje Lukáš Zápražný, aktívny člen ASSR.

Ako ďalej píše portál www.ludiapremalacky.sk, „Projekt prešiel od počiatku výraznými zmenami nielen kvôli uloženým inžinierskym sieťam, ale aj vďaka stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja. Vo svojom stanovisku bratislavská župa neodporučila vybudovanie akéhokoľvek trvalého zariadenia, alebo stavby pod mostnou konštrukciou. Župa sa obáva možného priameho ohrozenia odpadávaním zvetraných častí mostnej konštrukcie, ktorá nebola súčasťou predchádzajúcej rekonštrukcie, a to aj napriek tomu, že žiadny platný technický predpis, norma alebo zákon nezakazuje umiestnenie objektov pod mostmi.“

Skatepark vsadený do prírody

Samotný dizajn parku sa inšpiroval príkladmi z celého sveta, chalani sa však nechali inšpirovať aj skateparkom v Ružomberku, ktorý je momentálne vo výstavbe. Záujmy mesta pri príprave projektu skateparku v Malackách zastupuje vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia Ing. Dušan Prokop a člen komisie mestského zastupiteľstva pre územný rozvoj dopravu a životné prostredie Mgr. art. Branislav Škopek, ktorý dotvoril finálny dizajn spracovaný Milošom Ogurčákom.

Projektová dokumentácia pre územné konanie by mala byť pripravená na konci apríla. Následne začne územné konanie. Vzhľadom na zákonné lehoty, prípravu dokumentácie pre stavebné povolenie a následné stavebné konanie, je otázne, či stavba začne v tomto roku. V prípade hladkého priebehu je však možné, že so zemnými prácami a úpravami okolia by sa mohlo začať už na jeseň 2012.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým za pomoc pri príprave podkladov. Verím, že práve takáto príprava projektových zámerov v zmysle princípov komunitného plánovania povedie k zlepšovaniu využitia verejných priestorov. A môžem potvrdiť, že komunita skatebooardistov môže byť mnohým vo svojej aktivite a participácii príkladom.

Milan Ondrovič - predseda Komisia MsZ pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie.

Hodnotenie:

Komentáre

0 komentárov
Aby si sa mohol zapojiť do diskusie musíš sa prihlásiť, ak ešte nie si registrovaný/á tak sa registruj tu, ak si registrovaný/á môžeš sa zúčastniť súťaží, hlasovať, predávať veci v bazári.
Bez prihlásenia môžeš komentovať prostredníctvom tvojho facebook konta!