Mesto Prievidza reaguje na otázky k chystanému skateparku
Utorok 28. Júna 2016
Autor: teodor

0 komentárov

Mesto Prievidza reaguje na otázky k chystanému skateparku

Prievidza chystá nový skatepark. Preto sme sa rozhodli osloviť zástupcov mesta a spýtať sa, aký bude bližší postup.

Na otázky nám odpovedal pán Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky.


1. Aká suma bola vyčlenená na stavbu skateparku v Prievidzi?

V rozpočte mesta je vyčlenená položka vo výške 30 000 eur na dodávku a montáž skate prekážok. Ďalšie náklady vo výške cca 10 000 eur budú určené na vybudovanie oplotenia celého skateparku, mobiliár - lavičky, odpadkové koše a informačnú tabuľu.
 
2. Komunikovalo mesto pri navrhovaní parku s lokálnou komunitou korčuliarov / skateboardistov / bmx jazdcov? Ak áno, k čomu dospeli?
Výber plochy pre umiestnenie skateparku bol prezentovaný aj miestnej komunite. Čo sa týka samotných prvkov pri ich výbere sme vychádzali z požiadavky, ktoré dala miestna komunita bikerov a skaterov. Keďže ich návrh po spracovaní cenovej kalkulácie spoločnosťou Parkpilot (odporučili ju zástupcovia komunity) výrazne prekračoval finančné možnosti mesta, došlo k úprave návrhu - zmene počtu prvkov. Tento upravený návrh bol predložený aj zástupcom komunity, ktorí požiadali mesto o možnosť zámeny jedného prvku. Požiadavku v súčasnosti preverujeme.
 
3. Ako bude prebiehať výber zhotoviteľa skateparku? Ako budú stanovené kritériá na víťaznú firmu? 
Pri výbere dodávateľa prvkov skateparku bude mesto postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení. Budeme požadovať dodať certifikované prvky predpísanej kvality dodávateľom, ktorý je oprávnený podnikať v danej oblasti.
 
4. Kedy sa počíta so začatím a ukončením výstavby?
Zámerom mesta je realizovať skatepark ešte v roku 2016.
 
Boardlife vám ďakuje za rozhovor.
 
Nižšie nájdete fotky zo skateparku v Námestove, ktorý stál 40.000 EUR. Jedná sa o jeden z najlepších skateparkov na Slovensku, s rozpočtom porovnateľným ako bude k dispozícii v Prievidzi - 30 000 za prekážky a 10 000 mobiliár. 

Pre porovnanie fotka z Dolného Kubína, kde stál skatepark 51.394,50 EUR a výsledok je niekoľkonásobne horší. Použité boli mobilné prekážky od firmy, ktorá stavia detské ihiská.

Pri stavbe skateparkov nejde ani tak o výšku investovaných financií, ale o vôlu samosprávy konzultovať stavbu športovísk s tými, ktorým je určený - športovcami.


Ostáva len dúfať, že mesto Prievidza pôjde cestou rozumu a na Slovensku vznikne ďalší skvelý skatepark. V krajine, kde ministri bežne kšeftujú s mafiánmi, si musíme strážiť každú investíciu.

Hodnotenie:

Komentáre

0 komentárov
Aby si sa mohol zapojiť do diskusie musíš sa prihlásiť, ak ešte nie si registrovaný/á tak sa registruj tu, ak si registrovaný/á môžeš sa zúčastniť súťaží, hlasovať, predávať veci v bazári.
Bez prihlásenia môžeš komentovať prostredníctvom tvojho facebook konta!